Bu mülk…
Türk Milletinindir…
Sonsuza kadar " satılamaz " kaydı ile  alınmıştır…
bedeli…  " dedelerimizin kanı " ile peşin olarak ödenmiştir.
Üzerinde herhangi bir borç ve ipotek yoktur.
Reklamlar