Seçim Öncesinde Mera ve Yaylaklarımızın Talanına Yasal Kılıf Hazırlanıyor

Kamu yararına çalışması gereken TBMM, şahsi çıkarlara dönük düzenleme yaparak, kamu yararına aykırı davranamaz.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifleri ile seçim öncesi “yangından mal kaçırırcasına” yeni bir MERA TALANI ’nın önü açılmaktadır.

 

yazının devamı için tıklayınız …

TEMA ‘ya ulaşmak için tıklayınız … 

 

Reklamlar