Davet…

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan

Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan

                      bu memleket bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak,

                              bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

                              bu davet bizim…

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

                              bu hasret bizim…

N. Hikmet

Reklamlar