Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahiplari şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!.
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduðun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Yazıklar olsun…

…onlarca şehidin verildiği saatlerde laylaylom programları ile milleti uyutan medyaya…

Yazıklar olsun…

…onlarca şehide rağmen hala daha dışarıdaki patronlarından hareket için icazet bekleyenlere…

Yazıklar olsun…

…onlarca şehide rağmen hala daha bu gafillere, hainlere, duyarsız, tepkisiz kalanlara…kaygıszlara…

 

Esen falan kalmayın…

uyuyun…!!!

uyuyun…!!!

uyuyun…!!!

Rüyalarınızda Ramazan çadırlarındaki yemekleri, Evlerinize dağıtılan kumanyaları, İhalelerdeki ballı börekleri, İş bitirme komisyonlarınızı görün….yatışınız olsunda kalkışınız olmasın…

Şehitler kabirlerini yırtar, tırmalarken…

…siz köpeklerin…ABD, AB ve Arap tasmalı köpeklerin…

…yatışı olsunda kalkışı olmasın…!!!

   

Reklamlar