Aramızdan ayrılışının 69. yılında, yüce Atatürk’ü özlemle anıyoruz.
Atatürk, verdiği Kurtuluş Savaşı’yla tüm mazlum ülkelere öncü ve örnek olmuştur. Yıkıntılar arasındaki Osmanlı Devleti’nden kurduğu cumhuriyetle, ülkemize çağdaş uygarlık yolunu açmıştır. Atatürk yola başlarken Osmanlı devletini sömürgeleştirmek için kurulan ne kadar gerici kültür kaynağı varsa hepsini söndürmüştür. Osmanlı için kurulan misyoner okulları, birer ortaçağ kurumu olan medreseler kapatılmış, öğretimde birlik sağlanmıştır. Saltanat, hilafet kaldırılmış, iktidar Atatürk’le halka verilmiştir. Padişahın kullarından özgür bir ulus yaratılmaya çalışılmıştır.

devamı için….   " Mustafa Kemal Atatürk "

 

                                                           

 

Reklamlar