On a dark desert highway, cool wind in my hair 
	Karanlık bir çöl otoyolunda, serin rüzgar saçlarımda 
Warm smell of colitas, rising up through the air 
	Colitaların sıcak kokusu, yükseliyor havaya 
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light 
	İleride bir mesafede, parlak bir ışık gördüm 
My head grew heavy and my sight grew dim 
	Ağırlaştı başım ve bulanıklaştı görüşüm. 
I had to stop for the night 
	Gece için durmalıydım 
There she stood in the doorway; 
	Orada, kapının önünde durdu 
I heard the mission bell 
	Görev zili duyuldu 
And I was thinking to myself, 
	Ve kendi kendime düşünüyordum ki 
'This could be Heaven or this could be Hell' 
	'Cennet de olabilir bu, cehennem de' 
Then she lit up a candle and she showed me the way 
	Sonra bir mum yaktı ve bana yolu gösterdi 
There were voices down the corridor, 
	Koridor boyunca sesler vardı 
I thought I heard them say... 
	Sanırım şöyle dediklerini duydum onların: 
Welcome to the Hotel California 
	California oteline hoşgeldiniz 
Such a lovely place 
	Ne kadar hoş bir yer 
Such a lovely face 
	Ne kadar hoş bir çehre 
Plenty of room at the Hotel California 
	Bir çok oda var otel california da 
Any time of year, you can find it here 
	Yılın herhangi bir zamanı, bulabilirsiniz burada 
Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends 
	Aklı "Tiffany-dalgın", "Mercedes kavisleri" 
She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends 
	Bir sürü tatlı çocukları vardı, arkadaş diye çağırdığı 
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. 
	Sahnede nasıl dansettikleri, tatlı yaz teri 
Some dance to remember, some dance to forget 
	Bazı danslar hatırlamak içindir, unutmak içindir bazısı 
So I called up the Captain, 
	Böylece hatırlattım kaptana 
'Please bring me my wine' 
	'lütfen şarabımı getirin bana' 
He said,'We haven't had that spirit here since nineteen sixty nine' 
	O dedi ki; "o ruhu yakalayamamıştık 1969 dan bu yana" 
And still those voices are calling from far away, 
	Ve o sesler çok uzaklardan çağırıyor hala 
Wake you up in the middle of the night 
	Uyandırır seni gecenin ortasında 
Just to hear them say... 
	Sadece onların şunu demelerini duymaya... 
Welcome to the Hotel California 
	California oteline hoşgeldiniz 
Such a lovely place 
	Ne kadar hoş bir yer 
Such a lovely face 
	Ne kadar hoş bir çehre 
They livin' it up at the Hotel California 
	Otel California'da yaşarlar şaşaa içinde 
What a nice surprise, bring your alibis 
	Ne kadar güzel bir sürpriz, getirir bahanelerinizi 
Mirrors on the ceiling, 
	Aynalar tavanda 
The pink champagne on ice 
	Buzda pembe şampanya 
And she said 'We are all just prisoners here, of our own device' 
	Ve o dedi ki; "burada hepimiz sadece mahkumlarız, kendi düzeneğimizin" 
And in the master's chambers, 
	Ve ana salonda 
They gathered for the feast 
	ziyafet için toplandılar 
The stab it with their steely knives, 
	Çelik bıçaklarıyla onu doğradılar 
But they just can't kill the beast 
	Fakat canavarı öldüremezler 
Last thing I remember, I was 
	Hatırladığım son şey, benim 
Running for the door 
	Kapıya koştuğumdu 
I had to find the passage back 
	Geçidi tekrar bulmalıydım. 
To the place I was before 
	Daha önce bulunduğum yere açılan 
'Relax,'said the night man, 
	"Rahatla" dedi adam 
We are programmed to receive. 
	Varmak için programlandık 
You can checkout any time you like, 
	İstediğin zaman kontrol edebilirsin 
but you can never leave! 
	Ama ayrılamazsın asla!
 
 
Reklamlar